Anasayfa

Google adsense ads txt uyarısı ve çözümü

"Kazançlarınız risk altında ads.txt dosyalarınızdan bir veya daha fazlası Adsense yayıncı kimliğinizi içermiyor.Gelirin...

Php Parametreli Fonksiyonlar

Parametresiz fonksiyonlara göre daha gelişmiş kullanım yöntemidir.Fonksiyonlar dışarıdan bazı değerler alır,işler ve sonu&ccedi...

Php Parametresiz Fonksiyonlar

Parametresiz fonksiyonlar,dışarıdan  herhangi bir değişken almadan (global değişkenlere erişim gibi istisnai durumlar hariç...

Php Değer Döndürme Fonksiyonu

Hazırladığımız fonksiyonun bazı durumlarda geriye değer döndürmesi gerekebilir.Bu durumda return fonksiyonu kulla...

Fonksiyon nedir

PHP ile programlama yaparken bize hazır olarak binlerce fonksiyon sunar.Bu fonksiyonlar hemen ,hemen her işimizi yapabilecek durumdadır.Bir&cced...

Diziyi nesne tipine dönüştürme

Nesne adı verilen veri tipleri her programlama dilinde var olan sınıfların bir parçasıdır.Nesnelerden veri elde etmek ya da nesnelere ...

Dizileri JSON Biçimine Dönüştürme

Aynen dizilerde olduğu gibi Anahtar değer ikilisinin bir arada olduğu yapıya JSON denir ve "JavaScript Object Notation" olarak tanım...

Php Dizi Değişkenleri Nerelerde Kullanacağız

Çok geniş kullanım alanı olmakla birlikte,örneğin dosya tipi veritabanlarında ve mySQL veri tabanı işlemlerinde sıkça ku...

Php Dizi Değişkenleri

Bütün programlama dillerinde olduğu gibi PHP'de dizi değişkenlerden yararlanılır.Dizi değişkenler bir listeden başka bir şey...

Php include require include_once require_once kullanımı

Kimi zaman yazdığımız bir programa bir HTML dosyasını ya da bir PHP Programını dahil etmek isteyebiliriz.Proje ya da kod yazımı artt...

Php ile Yönlendirme Kullanımı

Location:yönlendirme direktifidir.Yönlendirme direktifleri genelde iç bağlantılara ve dış bağlantılara yapılır.Bir kullan...

Php Foreach Döngüsü

Özellikle dizi degiskenlerin anahtar ve degerlerini elde etmek için kullanilir.foreach() yalnizca diziler icin kullanilabilen bir d&oum...

Php do-while Döngüsü

Söz dizimi:

do{

   Yapilacak islemler
}while(kosul);

Önce yapilacak islemler yapilir.Kos...

Php While Döngüsü

While bir döngü çeşidir.Diğer karşılaştırma deyimlerinde olduğu gibi bu döngü tipinde de sonu&cc...

Php For Döngüsü

For düngüsü belli değerler arasında artarak devam ettiği gibi azalarak da devam eder Aşağıdaki söz diziminde form dö...

Php Döngüler ve for döngüsu

Döngü ya da çevirim diyebileceğimiz,belli şart ve koşullarda istenilen değerleri yapabilmemzi sağlayan fonksiyonlar her progr...

php switch kullanimi

Php dilinde switch anahtar demektir.Bu deyim kendisine atana değeri case ile kontrol eder.Eğer atanan değer case

php if elseif else karar yapilari

Elseif, isminden de anlaşılacağı gibi, if ve else deyimlerinin biraraya gelmesiyle oluşur. else gibi, orijinal if ifadesinin FALSE dönd&u...

Fenerin maci var

Fenerbahçemizin 04/12/2017-10/12/2017 arasında oynayacağımiz maçlar,tarihi,saati ve hangi kanal da yayınlaniyor hepsini bir arada...

Php Değer Karşılaştırma

Değişkenlerin taşıdıkları değerleri karşılaştırabiliriz.Programlamada karşılaştırma en önemli konulardan birisidir,aşağıda &...

HTTP Dosya Yükleme degiskeni

$_FILES Değişkeni bize HTTP ile istediğimiz bir dosyanın yüklenmesini sağlar.Fikir vermesi açısından bu değişkenin nasıl kull...

Süper global Degiskenler

Süper global değişkenler ile formlardan bilgi alma,dosya yükleme,sistem bilgisi alma,ziyaretçi hakkında bilgi toplama,oturum ve...

Sunucu Bilgileri

Sunucu bilgileri (Çevresel değişkenler) sunucu(server) üzerine kurulmuş dinamik dizi değişkenlere denir.Örneğin ziyaret...

Sihirli Sabit Degerler

Önceden tanımlanmiş Bir çok sabit veri var,fakat biz en çok kullanılanları vereceğiz.Örneğin __FILE...

Sabit Değerler

Php'de sabit değerler define() fonsiyonu ile kullanılır.Sabit değiskenler istenildiginde tanımlanabilir fakat tanımlanan...

Tek Tırnak ile Çift Tırnak Arasındaki Farkı Anlayalım

PHP çift tırnak:içindeki değişkenlerin hepsini yorumlar.Böylece bir değişkenin değeri varsa o değişkeni...

Değişkenlerin taşıdığı veri türleri

PHP aşağıdaki veri türleri ile iş yapabilir

Php degiskenler

Php dilinde degişken tanımlarken değişkenin tipinin belirtilmesine gerek yoktur.Php motoru değişkenin tipini keşfederek otomatik olarak kend...

Php tip dönüşümü (Casting)

Php moturu,degişken tanımlama esnasinda degişkenin tipini keşfedebilir demiştik.Bazı durumlarda tip dönüsümü yapmak zorun...